Reklama

Reklama

Reklama
  • strzałki Latanie
  • spacja Strzał
  • A
    Zrzucaj bomby

Włącz się w walkę powietrzną i wykorzystaj zaawansowane techniki, aby uniknąć ostrzału kul. Czy przetrwasz Dogfight 2 i położysz kres Wielkiej Wojnie?

Pomoc

There are 3 awards in Fighter Pilot 2. Pokaż wszystkie nagrody

  • Fighter Pilot 2 Bronze
  • Fighter Pilot 2 Silver
  • Fighter Pilot 2 Gold

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama